Forside - Socialdemokratiet Hvidovre

Gå til indhold


.
UNDERSØGELSE OM STØJSKÆRMSPROJEKTER TIL HVIDOVRE
 
 
Socialdemokratiet i Hvidovre kæmpet for støjbekæmpelse ved Holbæk motorvejen.
 
Det er derfor med stor glæde vi kan se Christiansborg har lyttet og nu igangsætter undersøgelser om støjskærmsprojekter ved  Holbækmotorvejen fra Folehaven til Avedøre Havnevej.
PRESSEMEDDELELSE:
Undersøgelser af støjbekæmpelse sættes i gang Vejdirektoratet begynder nu tre nye undersøgelser af støjskærme på Fyn og Sjælland. Undersøgelserne skal danne grundlag for kommende udmøntninger af puljemidler til støjbekæmpelse.
Der blev i 2021 med infrastrukturaftalen afsat tre milliarder kroner til bekæmpelse af vejstøj. Forligskredsen bag aftalen igangsætter løbende undersøgelser af nye støjskærmsprojekter, der skal danne beslutningsgrundlag for de kommende års udmøntninger af midler fra støjpuljen.
I 2023 blev det besluttet, at alle støjplagede boligområder kan komme i betragtning, også selvom der allerede er ældre, utidssvarende støjskærme.
Puljemidlerne kan dermed blive prioriteret der, hvor de kommer flest til gavn. Derfor har skal nu undersøges, om tre eksisterende, ældre støjskærme skal erstattes med moderne og bedre skærme.
Følgende områder skal undersøges:
  • Hvidovre, Holbækmotorvejen ml. Folehaven og Avedøre Havnevej
  • Nyborg, Fynske Motorvej gennem Nyborg
  • Roskilde, Holbækmotorvejen ml. Vindingevej og Køgevej, samt ved Bakkesvinget
Undersøgelserne ventes af tage et til halvandet år, hvorefter forligskredsen skal tage stilling til, om der skal udmøntes penge fra støjpuljen til nye støjskærme.
For yderligere spørgsmål kontakt:
 
Maria Durhuus: maria.durhuus@ft.dk, 61624980
Thomas Jensen: thomas.jensen@ft.dk, 61 62 41 78
Maria Durhuus
Ved folketingsvalget i 2022 blev Maria Durhuus valgte som Hvidovrekredsens folketingsmedlem.
Som storkredsens mindste kreds krævede det en ekstraordinær indsats før og under valgkampen. Det lykkedes så godt at vi nu også kan krone de seneste års arbejde med et folketingsmedlem som supplement til vores regionsrådskandidat og vore syv medlemmer af kommunalbestyrelsesgruppen.
Nicolai Kampmann
På nær i en enkelt periode har Hvidovrekredsen været i stand til at få et regionsrådsmedlem valgt i kredsen.
Ved valget i 2021 lykkedes det igen kredsen at opnå valg. Denne gang blev det så Nicolai, som har formået at gøre så godt et indtryk i gruppen, at han i dag er gruppeformand.
Kommunalbestyrelsen
I dag er en tredjedel af pladserne i kommunalbestyrelsen besat med socialdemokrater:

Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Yasir Iqbal, Lars Gundelack Jensen, Amanda Irina Larsen, Anders Liltorp og Idris YorulmazHvidovrekredsen
Mange steder dækker en opstillingskreds over flere kommuner. I disse kredse er kredsens væsentligste opgaver varetagelse af opstilling og valg til folketinget og regionen.
I Hvidovre er opstillingskredsen og kommunen sammenfaldende. Derfor har kredsen her også ansvaret for opstiling af kandidater og valg til kommunalbestyrelsen.
Vi har to partiforeninger i Hvidovrekredsen. Det er partiforeningerne der varetager administration af medlemmer og mobiliserer frivillige til partiets aktiviteter.
Avedøre & Hvidovre Nord
Avedøre & Hvidovre Nord dækker geografisk Avedøre og den nordlige del af kommunen. Medlemsmæssigt er der ingen restriktioner vedrørende bopæl. Vi optager medlemmer på tværs af hele kommunen og endda også medlemmer som bor udenfor kommunen.
Hvidovre Syd
Hvidovre Syd dækker geografisk den sydlige del af kommunen. Medlemsmæssigt er der ingen restriktioner vedrørende bopæl. Vi optager medlemmer på tværs af hele kommunen og endda også medlemmer som bor udenfor kommunen.
Untitled 1
Bestyrelsen: Observatører:
Helene Glundholt Formand Parly Holm Redaktør
Anja Larsen Næstformand Mathilde Holmen SoMe-redaktør
Ole Bested Kasserer Maria Durhuus Folketinget
Laila Munk Sekretær Nicolai Kampmann Regionsrådet
Vagn Majland Uddannelse Helle Adelborg KB-gruppen
Helge Nybye Olesen AHN  - afventer navn  AOF
Finn Petersen AHN  - afventer navn  HF
Kim Helmersen Syd   - afventer navn DSU
Jens Bak Syd    
Ny bestyrelse
På kredsens ordinære generalforsamling i april blev der valgt ny bestyrelse, som nu har til opgave at revitalisere kredsen.
Der ligger mange opgaver i "køen". Det er vigtigt for bestyrelsen at medlemmerne er velinformerede om både planer og aktiviteter. En af de opgaver der allerede er gået i gang er gennemførelsen af en ny mediestrategi. En strategi der bl.a. indeholder:

  • Ny hjemmeside
  • Månedligt elektronisk nyhedsbrev
  • Flere aktiviteter på de sociale medier
  • Optimering af medlemsbladet med færre udgivelser, men bedre indhold

Hvis du følger med på denne side i den kommende tid vil du blive informeret om fremdriften og f.eks. læse om hvordan du bliver koblet på det elektronisk nyhedsbrev.
Frivillige
Det kræver en stor frivillig indsats for at et parti kan få succes med sin politik og få valgt tilstrækkeligt mange kandidater til at kunne få indflydelse på den førte politik i kommunen, regionen, folketinget og EU.
Hvis du har lyst til at være med, så kontakt en partiforeningsformand eller kredsformanden.
Tilbage til indhold