Socialdemokratiet

Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Socialdemokratiet Hvidovre
Gå til indhold
Socialdemokratiet i Hvidovre
ønsker alle en god sommer.
Vi vender stærkt tilbage
efter en god sommerferie
Søndag den 22. maj blev der afholdt ordinært regionsrepræsentantskabsmøde i Herlev Medborgerhus.

Repræsentantskabsmødet forløb stille og roligt. Som sædvanlig med Pia Gjellerup og Jan Ankler som dirigenter.

Mette Frederiksen deltog i form af en video. Morten Bødskov holdt et fint oplæg, som naturligt nok koncentrerede sig om vigtigheden af et JA den 1. juni.

Derefter forløb repræsentantskabsmødet på traditionel vis med beretninger, regnskab, indkomne forslag og valg.

På denne adresse kan du se dagsordenen og alle bilag til mødet - formentlig kommer referatet også ud på siden:

Velkommen

Socialdemokratiet Hvidovre er opbygget med en kredsorganisation og to partiforeninger. Organisationen har til opgave et skabe socialdemokratisk indflydelse på den politik, der føres i EU, Folketinget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelse og hvor der ellers er politisk udpegede aktører. Kredsen sikrer koordinationen af fælles aktiviteter og partiforeningerne varetager lokale aktiviteter og står for medlemshåndteringen.
Den socialdemokratiske gruppe i kommunalbestyrelsen i perioden 2022-2025:

Fra højre mod venstre:

  • Idris Yorulmaz
  • Lars Gundelack Jensen
  • Anders Liltorp
  • Maria Durhuus
  • Helle Adelborg
  • Kenneth F. Christensen
  • Yasir Iqbal

Nyheder
Her vil du finde både nyhedsartikler og henvisninger til avisartikler og nyhedsopslag på nettet.
Organisatorisk
Her kan du læse om kredsens organisatoriske opbygning og se hvem der sidder i bestyrelsen i kredsen og de to partiforeninger.
Det politiske
Kredsen har ansvaret for opstillng af kandidater til EU, Folketinget, Regionsrådet, Kommunalbestyrelsen, Menighedsråd m.v. Her kan du læse om vores hvem der sidder på de enkelte poster.
Test på det nye design
Her har du mulighed for at aksufh kasuh iuhf oisuayh fiau foiuasy hfoiuasy hfoiusayh foiusayhfusa oiushiusaudsdyda
A-orientering
Kredsen udgiver et medlemsblad med navnet A-orientering. Her kan du så det seneste års udgivelser.
Bevægelsen
Arbejderbevægelsen omfatter meget mere end bare partiet. Her kan du læse om bl.a. fag-, andels- og ungdomsbevægelserne.
Indmeldelse
Overvejer du at blive medlem af partiet, så læs mere om medllemskabet, kontingenter m.v. her.
.
Seneste opdateringer: 29. maj 2022
Design og drift: VM Line og Convergent Media
Tilbage til indhold